Anglo-Boereoorlog Projek

Anglo-Boereoorlog projek

Hierdie kissie en sy Anglo-Boereoorlogstories is in my familie so lank as wat ek kan onthou.
Vandag staan dit in my studeerkamer.

As ek daarna kyk, help dit my om my komvandaan te onthou.

Wendy Maartens

Wanneer ek met bejaardes gesels, het amper elkeen ‘n storie/gebruik/sêding/meubelstuk uit daardie tyd wat steeds gekoester word.

Daar is ook afgryslike verhale van ontberings deur swart, wit en bruin Suid-Afrikaners.

Daarom het ek besluit om ‘n boek saam te stel met soveel moontlik van die staaltjies wat nog in gesinne of gemeenskappe vertel word.

Baie min swart en bruin Suid-Afrikaners se ontberings is geboekstaaf. Ek sal dit baie waardeer as gesinne en gemeenskappe waar daar nog stories voortleef my kontak.

Ek is danksy Johan Badenhorst se Voetspore bewus van wat in die gemeenskap van Leliefontein gebeur het en sal dit baie waardeer as Leliefonteiners my kontak.

Geen bydrae is te kort of te lank nie – of dit nou drie sinne, drie paragrawe of drie bladsye is. Maar dis belangrik dat dit in jou eie woorde sal wees met jou naam, ouderdom, dorp/stad/distrik se naam en kontakbesonderhede (lg. slegs vir my gebruik sou inligting ontbreek).

Ek beoog om persone wat ‘n bydrae lewer self in die boek aan die woord te stel.

Kontak my by:

boereoorlog@wendymaartens.co.za,
www.wendymaartens.co.za,
www.facebook.com/WendyMaartensSkrywersblad
of
PostNet Suite #26
Privaatsak X3
Bloubergrant
7443
Ek hoor graag van jou!

Klik op die skakel om na my Skrywers en Boeke-gesprek met Ilse Salzwedel te luister: https://iono.fm/e/939572