Brokkies

12 Oktober 2020: En toe kry ek ‘n rapport! 😊

Ek was een van daardie rare leerders vir wie skoolwerk lekker was en die uitslae van toetse en eksamens opwindend was!

Verlede week was nie net ‘n week van aardskuddings en stormwind in die Kaap nie. Ek het ook ‘n rapport gekry. Van niemand anders as die tweedejaar skryfkunsstudente aan NWU onder die bekwame leiding van prof. Franci Greyling nie.

Ek het die voorreg gehad om vir hulle ‘n lesing oor die herskryf van volksverhale aan te bied. Twee dae later het ons die groot lekkerte voortgesit met ‘n opvolggesprek.

Hier is my rapport soos saamgestel deur die studente:

Wat was jou ervaring van Wendy Maartens se skrywerslesing en kuberkuier?

  • Dit was vir my ‘n uitstekende leerervaring. Haar entoesiasme en liefde vir skryf is ‘n eienskap wat mens 100% oplet en dadelik agterkom. Die gesprek oor navorsing van ouer Afrikaanse literatuur, om jou skryfwerk te bevorder, was geweldig insiggewend.
  • Die kuier saam met Wendy was ongelooflik. Mens kan haar passie vir volksverhale hoor in die manier waarop sy die lesing aangebied het. Haar kennis is verstommend en sy maak die verhale en geskiedenis verfrissend en nuut.
  • Die manier hoe sy haar inleef in die stories en hoe sy ‘n storie amper personifieer is baie inspirerend.
  • Dit was interessant en lekker om ‘n nuwe wêreld en manier van storievertel te ontdek.
  • Dit was baie insiggewend. Dit het my laat anders dink oor hoe om navorsing te doen wanneer ek ‘n verhaal skryf.

Watter skryfwenk was veral vir jou van waarde?

  • Die wenk om inspirasie te vind in jou tuisdorp en die omgewing waar jy groot geword het. Dat ons moet soek vir stories in ons gemeenskappe, vir klomp perspektiewe, en unieke vertellings van gewone stories.
  • Haar ABC-wenk: Apply Bum to Chair. Waar jy moet sit en skryf en nie wag vir die ‘muses’ nie, sowel as haar aanhaling: “alle woorde is spiritueel”.
  • Die feit dat sy nie die internet vir bronne gebruik nie en dat mens na jou karakters moet luister.
  • Dat navorsing lekker kan wees en groot waarde vir ‘n mens se skryfwerk kan inhou.
  • Dat jy die verhaal oop moet skryf. Kyk waarheen wil die storie vloei. Dit is ook belangrik om ‘n storie die kans te gee om self te ontwikkel.

 

❀ Dankie prof. Franci en al die skryfkunsstudente. Ek sien daarna uit om jul volksverhale te lees.